Tietoa minusta

Diana Cavonius-Rintahaka

Olen lapsiin erikoistunut sairaanhoitaja, psykoterapeutti, vaativan erityistason (VET) perheterapeutti ja paripsykoterapeutti. Lisäksi olen terveydenhuollon opettaja, terveystieteiden tohtori (TtT) ja terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaaja.

Minulla on erityisosaamista eri ikäisten neuropsykiatriasta ja minulle voi varata ajan psykoterapian tai työnohjauksen lisäksi mm. neuropsykiatriseen valmennukseen. Vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä voi myös käsitellä erillisinä ohjauskäynteinä. Neuropsykiatrian lisäksi minulla on pitkä työkokemus sekä yksityissektorilta että mm. erikoissairaanhoidon lastenneurologiasta ja lastenpsykiatriasta.

Tarjoamani psykoterapian ja neuropsykiatrisen ohjauksen menetelmät perustuvat dialogiin, psykoedukaatioon (ohjaus ja neuvonta), sekä kognitiivisiin psykoterapiamenetelmiin. Perhe on systeemi, joten perheenjäsenten välisiä suhteita käsittelen usein systeemiseen viitekehitykseen nojaten. Työskentely voi olla yksilö- (lapsi ja/tai aikuinen), pari-, perhe- tai ryhmämuotoista (esim. ohjaukselliset ja vertaistukea antavat vanhempainryhmät).

Olen kehittänyt perheille, joilla on neuropsykiatrisesti oireileva lapsi, perheohjausmallin Dialoginen perheohjaus®. Lisäksi koulutan ammattihenkilöitä toteuttamaan osana omaa työtänsä Dialogista perheohjausta®. Olen tehnyt aiheeseen liittyen väitöskirjan.

Dialoginen perheohjaus® on kuuden tapaamisen pituinen perheohjauskokonaisuus, joka tarjoaa tietoa ja käytännön ohjausta arjen haasteisiin perheille, joiden lapsella on neuropsykiatrinen diagnoosi, häiriö tai oireita kuten esim. ADHD ja/tai autismin kirjo ja/tai nykimishäiriö. Dialoginen perheohjaus soveltuu myös perheille, jonka jäsenellä on pitkäaikainen somaattinen sairaus esim. kehitysviive, epilepsia, CP-vamma, diabetes tai astma. Näihin kaikkiin liittyy lukuisia sekä potilasta itseään että muita perheenjäseniä kuormittavia tekijöitä, joiden käsittely on tuloksellista.

Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä perhe- ja paripsykoterapeuttina.

Lisäksi olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja perheterapiapalveluissa.

Työskentelykieleni ovat suomi, ruotsi ja englanti.