DIALOGINEN PERHEOHJAUS® (DFG) - KOULUTUS

DIALOGINEN PERHEOHJAUS (DFG)® -KOULUTUS TOUKOKUU 2022


DFG koulutus 10.5-25.5.2022 @ Sokos Hotel Tripla, Helsinki / Seuraava DFG-koulutus syys-lokakuussa 2022


DIALOGINEN PERHEOHJAUS® (DFG) - KOULUTUS

Dialoginen perheohjaus® (DFG = Dialogical Family Guidance) on koko perheen huomioiva perheinterventiomalli, jossa perheellä on mahdollisuus käydä keskusteluja ja saada henkilökohtaista ohjausta juuri heidän arjen haastaviin tilanteisiin ja kysymyksiin, joita mahdollisesti erityislapsi tuo perheeseen. DFG on kehitetty vanhemmille, joilla on lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi / oireita, oppimisvaikeuksia, käytöshäiriötä, haastavaa käyttäytymistä tai muuta neuropsykiatriaan liittyvää pulmaa. DFG-perheinterventiomalli soveltuu käytettäväksi myös muiden erityislasten perheiden parissa. DFG muodostaa prosessiluonteisen perheinterventio työskentelyn sisältäen 6 (á 90min) perhekohtaista tapaamista. Tapaamiset toteutuvat lähtökohtaisesti vastaanottokäynteinä. Yhteistyössä perheen kanssa sovitaan tapaamisiin osallistuvat perheenjäsenet ja tapaamisten kokoonpanot. Tavoitteena on, että perhe/perheenjäsenet saavat tukea ratkaisujen löytämiseksi arjen tilanteisiin ja tulevat näin autetuksi kokonaisena perheenä.

❑ DFG on dialoginen perheinterventio jossa perheen oma motivaatio työskentelyyn on tärkeä yhteistyön kannalta

❑ Jokaisen perheenjäsenen henkilökohtainen näkemys, tarve ja mielipide on arvokas ja tehdään näkyväksi perhetyöskentelyn aikana

❑ Ohjauksen ja yhteisten keskustelujen avulla pyritään löytämään uusia toimintamalleja, joiden avulla perheenjäsenten ymmärrys itseään ja toisiansa kohtaan lisääntyy ja arki helpottuu


Koulutuksen sisältö:

❑ Dialoginen perheohjaus® (Dialogisk familjehandledning®) on rekisteröity ja vain DFG koulutuksen saanut henkilö voi tarjota Dialogista perheohjausta. DFG-koulutus antaa pätevyyden käyttää Dialogista perheohjausmallia perheinterventiona omassa työssään. Osallistujat saavat osallistujatodistuksen koulutuksen päätyttyä.

❑ Koulutuksen teemoja; vanhemmuus ja vanhemmuuden haasteet kun lapsella neuropsykiatrinen häiriö, kun puolisolla on neuropsykiatrinen häiriö / vaikutukset parisuhteeseen, sisarussuhteet, dialogi, DFG (taustaa, rakenteet, käytäntö, sisältö, työskentelyä strukturoimaan check lista...), erilaisten perheinterventioiden avaamista, sekä käytännön työskentelyyn kerätään "työkaluja" koko koulutuksen ajan (kopioita, kirjavinkkejä, käytäntöön sovellettavia työskentelyvinkkejä...).

❑ DFG koulutus soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmille, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria, joilla neuropsykiatrisia häiriöitä sekä heidän perheitään.

❑ Koulutuksen luennot ja luentomateriaali ovat suomen kielellä, mutta keskustelua voidaan käydä sekä suomen- että ruotsin kielellä, riippuen osallistujien toiveista.


Koulutuksen kesto ja ajankohta:

❑ Yhteensä n.24 tuntia (3 kokonaista koulutuspäivää)

❑ Ti 10.5, ti 24.5 ja ke 25.5.2022 klo.9.00-16.00

Koulutuspaikka:

❑ Helsinki, Sokos hotel Tripla (Triplan kauppakeskus), Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki. Koulutustila Alpua.

 Koulutuksen hinta:

❑ 420.00 euroa. Sisältää luentojen monisteet ja työskentelymateriaalia (koulutuksen aikana kerätään oma työkalupakki lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelyyn), aamukahvit suolaisen kera. Lounaan ja iltapäiväkahvit jokainen hoitaa itse. Triplassa paljon valinnanvaraa lounaspaikkojen suhteen.

Ilmoittautuminen:

❑ Sähköpostitse; diana.cavonius@gmail.com (Paikat tulevat varatuiksi ilmoittautumisjärjestyksessä) 


Kouluttaja & lisätietoja:

Diana Cavonius-Rintahaka
sh, TtM/terveydenhuollon opettaja, perheterapiakouluttaja
psykoterapeutti (perheterapeutti VET, paripsykoterapeutti)
työnohjaaja väitöskirjatutkija (Göteborgin/Tampereen YO)
p.+358 40 5551511
diana.cavonius@gmail.com
HUS, lastenpsykiatria, neuropsykiatrinen yksikkö