DIALOGINEN PERHEOHJAUS® (DFG) - KOULUTUS

DIALOGINEN PERHEOHJAUS (DFG)® -KOULUTUS SYKSY 2022


DFG koulutus 30.9-12.10.2022 Helsinki, Scandic Pasila. Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki


DIALOGINEN PERHEOHJAUS® (DFG) - KOULUTUS


Dialoginen perheohjaus® (DFG = Dialogical Family Guidance) on koko perheen huomioiva perheinterventiomalli, jossa perheellä on mahdollisuus keskustella ja saada henkilökohtaista ohjausta juuri heidän arkensa haastaviin tilanteisiin ja kysymyksiin, joita mahdollisesti erityislapsi tuo perheeseen.

DFG on kehitetty vanhemmille, joilla on lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi / oireita, oppimisvaikeuksia, käytöshäiriötä, haastavaa käyttäytymistä tai muuta neuropsykiatriaan liittyvää pulmaa. DFG-perheinterventiomalli soveltuu käytettäväksi myös muiden erityislasten perheiden parissa.

DFG muodostaa prosessiluonteisen perheinterventiotyöskentelyn sisältäen 6 (á 90min) perhekohtaista tapaamista.

Tapaamiset toteutuvat lähtökohtaisesti vastaanottokäynteinä. Yhteistyössä perheen kanssa sovitaan tapaamisiin osallistuvat perheenjäsenet ja tapaamisten kokoonpanot. Tavoitteena on, että perhe/perheenjäsenet saavat tukea ratkaisujen löytämiseksi arjen tilanteisiin ja tulevat näin autetuksi kokonaisena perheenä.

❑ DFG on dialoginen perheinterventio, jossa perheen oma motivaatio työskentelyyn on tärkeä yhteistyön kannalta

❑ Jokaisen perheenjäsenen henkilökohtainen näkemys, tarve ja mielipide on arvokas ja tehdään näkyväksi perhetyöskentelyn aikana

❑ Ohjauksen ja yhteisten keskustelujen avulla pyritään löytämään uusia toimintamalleja, joiden avulla perheenjäsenten ymmärrys itseään ja toisiansa kohtaan lisääntyy ja arki helpottuu.


Koulutuksen sisältö:

❑ Dialoginen perheohjaus® (Dialogisk familjehandledning®) on rekisteröity. Vain DFG koulutuksen saanut henkilö voi tarjota Dialogista perheohjausta. DFG-koulutus antaa pätevyyden käyttää Dialogista perheohjausmallia perheinterventiona omassa työssään. Osallistujat saavat osallistujatodistuksen koulutuksen päätyttyä.

❑ Koulutuksen teemoja ovat mm.; vanhemmuus ja vanhemmuuden haasteet, kun lapsella on neuropsykiatrinen häiriö ja/tai kun puolisolla on neuropsykiatrinen häiriö ja sen vaikutukset parisuhteeseen, sisarussuhteeseen. Dialogin periaatteet, DFG (tausta, rakenteet, käytäntö, sisältö, työskentelyä strukturoimaan check lista...), erilaisten perheinterventioiden avaamista. Käytännön työskentelyyn kerätään "työkaluja" koko koulutuksen ajan (kopioita, kirjavinkkejä, käytäntöön sovellettavia työskentelyvinkkejä...).

❑ DFG koulutus soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmille, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria, joilla neuropsykiatrisia häiriöitä sekä heidän perheitään.

❑ Koulutuksen luennot ja luentomateriaali ovat suomen kielellä, mutta keskustelua voidaan käydä sekä suomen- että ruotsin kielellä, riippuen osallistujien toiveista.


Koulutuksen kesto ja ajankohta:

❑ Yhteensä n. 24 tuntia (3 kokonaista koulutuspäivää)

❑ Pe 30.9, pe 7.10 ja ke 12.10.2022 klo.9.00-16.00

Koulutuspaikka:

❑ Helsinki, Scandic Pasila. Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki

 Koulutuksen hinta:

❑ 440.00 euroa. Sisältää luentojen monisteet ja työskentelymateriaalia (koulutuksen aikana kerätään oma työkalupakki lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelyyn), aamukahvi/tee suolaisen kera. Lounas ja iltapäiväkahvi omakustanteinen. Lounasmahdollisuus ym. Hotelli Scandicin ravintolassa.

Ilmoittautuminen:

❑ Sähköpostitse; diana.cavonius@gmail.com (Paikat tulevat varatuiksi ilmoittautumisjärjestyksessä) 


Kouluttaja & lisätietoja:

Diana Cavonius-Rintahaka

sh, terveydenhuollon opettaja, TtT
psykoterapeutti (vaativan erityistason perhe- ja paripsykoterapeutti)
perheterapiakouluttaja, työnohjaaja
p.+358 40 5551511
diana.cavonius@gmail.com
www.dianacavonius.fi
päivätyö:
HUS, lastenpsykiatria, neuropsykiatrinen yksikkö