DIALOGINEN PERHEOHJAUS® (DFG) - KOULUTUS

DIALOGINEN PERHEOHJAUS (DFG)® -KOULUTUS SYKSY 2019


Kouluttajana TtM, perhepsykoterapeutti (VET) Diana Cavonius-Rintahaka

Milloin: to 29.8., ma 9.9 ja to 3.10.2019 klo 9-16
lisäksi seurantatapaaminen 3 h myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Missä: Aatos klinikka, Kumpulantie 7 A, 00520 Helsinki

Hinta: 360 e / koko koulutus, sisältää koulutusmateriaalit sekä iltapäiväkahvit jokaisena koulutuspäivänä

Sitovat ilmoittautumiset: koulutukset@aatosklinikka.fi 15.8.2019 mennessä.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautumisia tulee vähintään 10.


Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen aikana tarkastellaan perhedynamiikkaa erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen, sisarusten ja vanhempien näkökulmasta. Koska neuropsykiatriset oireet ovat vahvasti periytyviä, pohditaan myös vanhemman neuropsykiatristen oireiden vaikutuksia vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Koulutuksessa käsittelemme myös dialogin merkitystä vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja tuomme siihen liittyviä käytännön näkökulmia.

Koulutuksen aikana osallistujat saavat materiaalia vanhempien ja lasten kanssa tehtävään työhön ja koulutuksen päätyttyä jokaisella on oma perhetyöhön käytettävissä oleva työkalupakki. Koulutuksessa on vahvasti läsnä perheterapeuttinen lähestymistapa ja kouluttajan kokemuksellinen tieto tuo koulutukseen käytännönläheisen lähestymistavan. Koulutuksen päätyttyä osallistujilla on tarvittava tieto, osaaminen ja materiaali Dialogisen perheohjausintervention itsenäiseen toteuttamiseen. Vain koulutuksen käyneet voivat toteuttaa Dialogista perheohjausinterventiota, koska se on rekisteröity.

Kouluttajana toimii Dialogisen perheohjausmallin kehittäjä Diana Cavonius-Rintahaka, sh, psykoterapeutti (perheterapeutti VET, paripsykoterapeutti) työnohjaaja, TtM, tohtoriopiskelija.  Dianalla on pitkä työkokemus sekä lastenneurologiasta, että lastenpsykiatriasta yliopistoklinikalla. Dianan päivätyö on tällä hetkellä HUS/lastenpsykiatria/vaativa neuropsykiatrinen yksikkö. Diana on lisäksi toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana lasten, nuorten, pariskuntienja perheiden parissa jo useita vuosia.


Lisätietoja: koulutukset@aatosklinikka.fi


Lisätietoja Dialogisesta perheohjauksesta:

Dialoginen perheohjaus® (DFG = Dialogical Family Guidance) on kehitetty vanhemmille, joilla on lapsi/nuori, jolla on erityistarpeita, esim. neuropsykiatrinen diagnoosi / oireita, oppimisvaikeuksia, käytöshäiriötä, haastavaa käyttäytymistä. DFG on koko perheen huomioiva perheinterventiomalli, jossa perheellä on mahdollisuus käydä keskusteluja ja saada henkilökohtaista ohjausta arjen haastaviin tilanteisiin ja kysymyksiin, joita erityislapsi tuo perheeseen. Myös jokin muu perhettä huolestuttava asia voi olla taustalla ja sitä voidaan käsitellä perheohjauksessa.

DFG muodostaa prosessiluonteisen perheinterventiotyöskentelyn sisältäen 6 (à 90min) perhekohtaista tapaamista. Tapaamiset toteutuvat lähtökohtaisesti vastaanottokäynteinä. Yhteistyössä perheen kanssa sovitaan, keitä perheenjäseniä tavataan ja missä kokoonpanossa. Tavoitteena on, ettäperhe/perheenjäsenet saavat tukea ratkaisujen löytämiseen arjen tilanteisiin ja tulevat näin autetuksi kokonaisena perheenä. DFG on käytössä TYKS:ssä ja HUS:ssa lasten neuropsykiatrian yksikössäperheinterventiomallina.