DIALOGINEN PERHEOHJAUS® (DFG) - KOULUTUS

DFG® KOULUTUS INFO

Kevät 2019  PARAINEN

Dialoginen perheohjaus® (DFG = Dialogical Family Guidance) on koko perheen huomioiva perheinterventiomalli, jossa perheellä on mahdollisuus käydä keskusteluja ja saada henkilökohtaista ohjausta juuri heidän arjen haastaviin tilanteisiin ja kysymyksiin, joita mahdollisesti erityislapsi tuo perheeseen.

DFG on kehitetty vanhemmille, joilla on lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi / oireita, oppimisvaikeuksia, käytöshäiriötä, haastavaa käyttäytymistä tai muuta neuropsykiatriaan liittyvää pulmaa. DFG-perheinterventiomalli soveltuu käytettäväksi myös muiden erityislasten perheiden parissa.

DFG muodostaa prosessiluonteisen perheinterventio työskentelyn sisältäen 6 (á 90min) perhekohtaista tapaamista.

Tapaamiset toteutuvat lähtökohtaisesti vastaanottokäynteinä. Yhteistyössä perheen kanssa sovitaan tapaamisiin osallistuvat perheenjäsenet ja tapaamisten kokoonpanot.
Tavoitteena on, että perhe/perheenjäsenet saavat tukea ratkaisujen löytämiseksi arjen tilanteisiin ja tulevat näin autetuksi kokonaisena perheenä.

DFG on käytössä HUS:ssa lastenpsykiatriassa, lasten neuropsykiatrian yksikössä perheinterventiomallina.

 • DFG on dialoginen perheinterventio jossa perheen oma motivaatio työskentelyyn on tärkeä yhteistyön kannalta
 • jokaisen perheenjäsenen henkilökohtainen näkemys, tarve ja mielipide on arvokas ja tehdään näkyväksi perhetyöskentelyn aikana
 • ohjauksen ja yhteisten keskustelujen avulla pyritään löytämään uusia toimintamalleja, joiden avulla perheenjäsenten ymmärrys itseään ja toisiansa kohtaan lisääntyy ja arki helpottuu


Koulutuksen sisältö:

 • Dialoginen perheohjaus® (Dialogisk familjehandledning®) on rekisteröity ja vain DFG koulutuksen saanut henkilö voi tarjota Dialogista perheohjausta. DFG-koulutus antaa pätevyyden käyttää Dialogista perheohjausmallia perheinterventiona omassa työssään. Osallistujat saavat osallistujatodistuksen koulutuksen päätyttyä.
 • Koulutuksen teemoja; vanhemmuus ja vanhemmuuden haasteet kun lapsella neuropsykiatrinen häiriö, kun puolisolla on neuropsykiatrinen häiriö / vaikutukset parisuhteeseen, sisarussuhteet, dialogi, DFG (taustaa, rakenteet, käytäntö, sisältö, manuaali...), erilaisten perheinterventioiden avaamista, sekä käytännön työkaluja.
 • DFG koulutus soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmille, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria, joilla neuropsykiatrisia häiriöitä sekä heidän perheitään.
 • Koulutuksen luennot ja luentomateriaali ovat suomen kielellä, mutta keskustelua voidaan käydä sekä suomen- että ruotsin kielellä, riippuen osallistujien toiveista.


Koulutuksen kesto ja ajankohta:

 • Yhteensä n.25 tuntia (3 perjantai päivää ja seurantatapaaminen)
 • Koko päivän kestävät koulutuspäivät; 5.4, 12.4 ja 3.5 (klo 10-17). Seurantatapaaminen elokuussa 2019


Koulutuspaikka:
Hjärtesak (ajo-ohje www.hjartesak.fi).
Lielahdentie 142, Kirjala, Parainen.
Koulutuspaikalla on ilmainen pysäköintimahdollisuus.


Koulutuksen hinta kokonaisuudessaan:
340 euroa (sisältäen luentomateriaalit, kahvit, lounaat).
Koulutus tulee olla maksettuna kokonaan ennen koulutuksen aloitusta.
Ilmoittautuminen on sitova vasta kun koulutus on maksettu.


Ilmoittautuminen:
Diana Cavonius-Rintahaka sähköpostiin diana.cavonius@gmail.com

 • Ilmoittautuminen viimeistään 15.3.2019.
 • HUOM! Koulutukseen otetaan vain pieni osallistujamäärä!
 • Ilmoita nimesi, yhteystietosi ja mielellään myös työpaikkasi ja koulutuksesi.
 • Sähköposti- ja laskutusosoite.
 • Mahdolliset yliherkkyydet tarjoiluja ajatellen


Kouluttaja & lisätietoja:
Diana Cavonius-Rintahaka
sh, psykoterapeutti (perheterapeutti VET, paripsykoterapeutti)
työnohjaaja
TtM/terveydenhuollon opettaja, perheterapiakouluttaja
p.+358 40 5551511
diana.cavonius@gmail.com
www.dianacavonius.fi
Päivätyö: HUS, lastenpsykiatria, vaativan erityistason neuropsykiatrinen yksikkö